30.09.2020

Beskæring af buske og træer

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen anmodet om at foreslå et par firmaer, som er specialiserede i beskæring og fældning af buske og træer. 

I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at bestyrelsen ikke kan drages til ansvar for evt. problemer eller uoverensstemmelser med de foreslåede firmaer og at det er den enkelte grundejers ansvar at indgå aftaler med de nævnte firmaer.

  • Silva Danica Træpleje ved Emil Stoltz - Mobil: 27 20 08 50  
  • Rørvig Skov- & Maskinteknik, Skoventreprenør ved Søren Christensen - Mobil: 40 45 17 05.  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Læs mere om beskæring på Odsherred.dk