Vej 15 ligger som en sidevej til Lyngvejen, Vig Lyng i Odsherred. Foreningens medlemmer er lodsejere på Vej 15 samt de tilstødende veje Pileengen, Kukkerengen og Fuglevænget. 
Mere information tilføjes efter medlemmernes ønsker og behov.

Bestyrelsen

Per Guslev

Formand

Rikke Christine Stobbe

Jon Møllebro

Kasserer

Suppleanter

Kate Flenting

Malene Payer

Per Bøgebjerg Hansen