SAGT (Sammenslutningen Af Grundejerforeninger i Odsherred)
repræsenterer ca. 12.000 grundejere i Odsherred Kommune.

SAGT-referater samt korrespondance fra 2017 og frem.