SAGT (Sammenslutningen Af Grundejerforeninger i Odsherred) repræsenterende ca. 12.000 grundejere i Odsherred Kommune.

SAGT-Odsherred

SAGT (Sammenslutningen Af Grundejerforeninger i Odsherred) repræsenterende ca. 12.000 grundejere i Odsherred Kommune.

SAGT-Odsherreds hjemmeside ->