Foreningen SAGT

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Odsherred (SAGT) repræsenterer ca. 12.000 grundejere i Odsherred Kommune.

Foreningen SAGT's hjemmeside