Kontingent

Kontingentet fastsættes årligt ved foreningens ordinære generalforsamling. Det gældende beløb kan findes i det seneste referat.

Kontingent kan indbetales på foreningens konto

9570 11540163