Genbrugspladsen

Genbrugsstationer i Odsherred

Adgang til genbrugspladsen

Adgang til genbrugspladsen

Borgere og sommerhusejere har gratis adgang til alle genbrugsstationerne i Odsherred. Erhvervsvirksomheder skal betale for adgangen. Se mere her.

På genbrugsstationerne og grenpladsen er der kun adgang for indregistrerede køretøjer med en totalvægt på maks. 3.500 kg samt en trailer. Vægtkravet gælder også for traktorer.

Kun klare sække

Hvis du pakker affaldet ind, må det kun afleveres i klare sække. Affald i andre sækketyper vil blive afvist.

Det gælder også haveaffald.

Så meget må du aflevere 

På samtlige genbrugsstationer må du pr. besøg kun aflevere en affaldsmængde, der svarer til det, der kan være i en trailer.

Du må maksimalt aflevere 1 m3 ren jord.

Læs mere her

Adgang udenfor bemandede åbningstider

Adgang udenfor bemandede åbningstider

Læs om mulighed for at anvende genbrugsstationen udenfor de bemandede tider.

Læs mere her